Plehaso k.s. 4hobby 4profi iDílna Saw Cad

 

Partnerské řešení
pro zakázkovou výrobu

Počkejte prosím, pracuji ...

Loading...
Jste na: 4profi - E-shop - Jak spustit?
V následujících řádcích je podrobně popsán postup jak si vytvořit vlastní eshop a výrobky v něm.


Krok 1. Registrace a založení eshopu

 

Registrace partnera

Pro vytvoření partnerského účtu je nutné se nejdříve zaregistrovat. Na registrační formulář je možné přejít přes odkaz „registrovat“ umístěný vpravo v hlavičce nebo odkaz „Registrace“ v hlavním menu. Pro zaregistrování je pak nutné už jen vyplnit potřebné údaje jako je login, heslo a adresa a formulář odeslat. Po odeslání formuláře přijde informační email na udanou emailovou adresu a ihned poté je možné se přihlásit, účet má status registrovaný uživatel. Pro změnu statusu na partnera je nutná autorizace provozovatele webu. Autorizace je provedena do 24h od registrace.
 

Založení e-shopu

Pro založení e-shopu je nutné se přihlásit. Formulář pro založení eshopu je pak dostupný v menu pod odkazy „Můj e-shop“ a podmenu „Nastavení e-shopu“. Ve formuláři je nutné vyplnit adresu a název e-shopu.
Název může být jakýkoliv text, který se pak může zobrazit v hlavičce eshopu.U adresy je pak možnost zadat doménu druhého řádu, tj. http://www.vaseadresa.cz nebo jako subdoménu třetího řádu, tj. http://vaseadresa.4profi.cz. Adresa je před aktivací eshopu kontrolována
Po stisku tlačítka „Požádat o změnu“ bude provozovatel emailem informován o žádosti o aktivaci eshopu. Ta proběhne do 24h od zadání žádosti.
 

Nastavení eshopu

Nastavení názvu a jeho zobrazování
Název e-shopu – je možné měnit název, popřípadě zobrazení textového názvu v hlavičce. Doporučuje se, ale místo textového názvu v hlavičce použít spíše obrázkové logo viz odstavec Záhlaví a texty.

Nastavení adresy
Zde je možné zažádat o novou adresu v případě nutnosti změny. Po podání žádosti jsou odeslány emaily stejně jako v případě založení eshopu, stejně tak je partner emailem informován i o vyřízení žádosti.

Záhlaví a texty
Nastavení záhlaví – zde je možné nahrát obrázky s pozadím a logem použité v hlavičce eshopu. Pozadí musí mít rozměr přesně 958x85 pixelů a formát jpg, png nebo gif. V e-shopu se zobrazí po celé šířce hlavičky. Logo pak musí mít rozměry 500x85 pixelů a zobrazí se na levé straně hlavičky. Logo i pozadí je možné nahrát opakovaně, v případě existence starší verze je tato nahrazena novější. Není-li nahráno žádné logo nebo pozadí, použije se výchozí nastavené v šabloně.
Nastavení textů – zde je možné nastavit text zobrazený na úvodní stránce nebo kontakt box zobrazený pod menu. Kontakty je nutné vyplnit všechny.

Šablony
Nastavení umožňující nastavit barvu šablony. Na výběr jsou tři možnosti – modrá, zelená a červená verze. Funkčně jsou všechny stejné, odlišují se jen v barvě a několika detailech nemajících vliv na žádné funkce.

Nastavení kategorií
Prvek kde je možné nastavit kategorie výrobků a jejich zobrazování v eshopu. Jsou rozděleny na dva typy – předdefinované a vlastní kategorie. Předdefinované je možné měnit jen přes webix administraci správcem, vlastní si pak může vytvořit sám partner kliknutím na „Vytvořit novou“. U každé kategorie je možné nastavit jestli se má zobrazit. V případě, že má kategorie i nějaké subkategorie, je možné nastavit, zda se má v eshopu zobrazit rozbalená nebo sbalená. Vlastní kategorie je možné mazat v případě, že nemají žádnou subkategorii.
Maximální hloubka zanoření kategorií je omezena na tři úrovně. Větší počet úrovní by mohl být v případě delších textů vzhledově problematický.


Krok 2. Vložení výrobků do eshopu.

 

Přehled výrobků a detail výrobku

Nový výrobek
Zde je možné vytvořit nový výrobek. Je nutné zadat obě pole, tj. název i popis výrobku. V této chvíli se po založení výrobek v eshopu ještě nezobrazí, nejdříve je nutné jej na stránce „Detail výrobku“ dokončit.

Přehled výrobků
Obsahuje seznam výrobků s detaily. Kliknutím na název výrobku je možné přejít na stránku s jeho detaily. Je zde také tlačítko odkazující na stránku pro vytvoření nového výrobku.

Detail výrobku
Na této stránce je kompletní popis výrobku včetně seznamu jeho dílů a také nastavení související s výrobkem.
Seznam dílů – obsahuje seznam dílů s detaily. Je zde možné díly mazat nebo vytvořit nový. Kliknutím na název dílu se lze dostat na stránku s detailem dílu. Každý výrobek obsahuje minimálně jeden díl.
Nastavení prodejní ceny – Zde je možné nastavit prodejní cenu pro eshop. Odhadovaná výrobní cena je odhad výrobní ceny na základě použitých materiálů u dílů. Nastavená výrobní cena je pak skutečná výrobní cena nastavená provozovatelem - firmou Plehaso k.s. Všechny ceny jsou včetně DPH.
Nastavení kategorií – zde je možné zvolit kategorie, ve kterých bude výrobek zařazen a zobrazen.
Obrázky výrobku – zde je možné nahrát obrázky výrobku. Jeden z nich je pak nutné nastavit jako hlavní. Ten pak bude použit jako hlavní náhledový obrázek v eshopu.
Publikace a schvalování – před publikováním je nutné odeslat výrobek ke schválení. Schvalování provádí zástupce společnosti Plehaso k.s.. Při změně parametrů výrobku se pak schválení automaticky zruší a výrobek je nutné odeslat opět ke schválení.
Je-li výrobek schválen, je možné jej publikovat. Publikaci provádí samotný partner a je možná jen u schváleného výrobku. Změní-li se parametry výrobku (změna ceny), publikace se stejně jako schválení automaticky zruší. Publikovanému výrobku je také možné publikaci zrušit a tak jej stáhnout z nabídky v eshopu. Tato akce na schválení vliv nemá.

Seznam dílů – detail dílu
Zde jsou vypsány všechny parametry příslušného dílu jako jsou rozměry, materiál a dokončovací úpravy. Je zde také možné připojit k dílu soubory s výkresy nebo obrázky dílu (část „Připojené soubory“). Každý výrobek musí obsahovat minimálně jeden díl. Ke každému dílu pak musí být přiřazen minimálně jeden soubor, jinak nebude možné odeslat výrobek ke schválení.

Seznam dílů – vytvoření nového dílu
Zde je možné zadat postupně parametry nového dílu. Celý postup je rozdělen do tří kroků. V prvním je nutné zadat jméno dílu a jeho rozměry v milimetrech. V druhém kroku se pak volí postupně vlastnosti materiálu (typ, tloušťka, jakost a povrchová úprava). V třetím kroku pak následuje popis povrchové úpravy. Po kliknutí na „Uložit“ je pak díl vytvořen a přiřazen k výrobku.
Po vytvoření dílu je pak ještě nutné k němu nahrát soubor s výkresem nebo obrázkem (viz Seznam dílů – detail dílu). Je nutné, aby měl každý díl přiřazen aspoň jeden soubor, jinak není možné odeslat výrobek ke schválení.

Výrobky v eshopu
Tato část administrace zobrazuje statistiky jednotlivých výrobků jako počet vyřízených objednávek, ve kterých výrobek byl, počet vyrobených a odeslaných kusů a celkovou cenu za odeslané výrobky.

 

Krok 3 Provoz

Objednávky

Seznam objednávek
Zde je seznam objednávek vytvořených v eshopu partnera. Je možné tu nastavit stav celé objednávky (přijato, odesláno, ve výrobě, atd..). Po kliknutí na číslo objednávky nebo na odkaz „detail“ se zobrazí její detaily.

Detail objednávky
Stránka obsahuje detaily objednávky jako čas vytvoření objednávky, jméno zákazníka a jeho adresu (ta se zobrazí po kliknutí na odkaz „adresa“), celkovou cenu objednávky, poznámku zákazníka seznam jednotlivých položek objednávky.
U jednotlivých položek je možné nastavovat stav podobně jako u celé objednávky. Také je zde kolonka „zaplaceno“ určující, zda už byla objednávka zaplacena nebo ne.
 

Uživatelé

Seznam uživatelů
Stránka obsahuje seznam uživatelů registrovaných v partnerově eshopu. U jednotlivých uživatelů jsou pak vypsány detaily jako čas posledního přihlášení nebo počet objednávek. Po kliknutí na počet objednávek se zobrazí seznam objednávek daného uživatele.

Objednávky uživatele
Zobrazuje seznam objednávek uživatele. Po kliknutí na konkrétní objednávku se otevřou detaily objednávky podobně jako v seznamu objednávek.

Detail uživatele
Za stránce s detailem uživatele je možné měnit jeho údaje jako je adresa nebo přihlašovací údaje.
 

Můj účet

Kontaktovat správce
Formulář umožňující kontaktovat správce 4profi.cz. Vyplněný formulář s požadavkem je odeslán správci systému a další komunikace již probíhá v emailové  komunikaci za použití emailu uvedeného v profilu žadatele.

Kreditový účet
Zobrazuje stav kreditového účtu partnera. Je zde vypsána aktuální částka na účtu, datum poslední změny a seznam transakcí na účtu.

Kontaktní údaje
Slouží k editaci vlastních kontaktních a přihlašovacích údajů.